532

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

2.8.2020.
Jela Dropuljić
udova Srećka, rođena Gujinović
1933. - 2020.
Jela Dropuljić

KONTAKT

                               

               REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

novosti/grb_small.gif   GRAD METKOVIĆ

   GRADSKO VIJEĆE

   Odbor za javna priznanja

 

Klasa: 061-01/15-01/02

Urbroj:2148/01-03-15-3

Metković, 29. travnja 2015.                                                                 

 

 

 

                     Odbor za javna priznanja Grada Metkovića na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Metkovića – pročišćeni tekst («Neretvanski glasnik», broj 1/99) i Odluke sa sjednice od 29. travnja 2015. godine, o b j a v l j u j e

 

 

 

                                                                P   O   Z   I   V

                                               za dostavu prijedloga kandidata za

                                      dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića

 

 

 

                     Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Metkovića pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Ilije – Dana Grada Metkovića 20. srpnja 2015. godine.

 

                     Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom ili djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju i ugledu Metkovića.

 

                     Javna priznanja Grada Metkovića su:

 

I. Proglašenje počasnim građaninom Grada Metkovića

 

                     Počasnim građaninom Grada Metkovića može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Metkovića, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Metkovića i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

 

 

 

                     II. Nagrade Grada Metkovića

 

                    Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se za iznimna postignuća značajna za Grad Metković, za njegov sveukupni napredak i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu i to: pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

 

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se u slijedećim područjima:

 

1. Nagrada za životno djelo – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 8.000,00 kuna;

 

2. Nagrada «NARONA»  u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od  4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;

 

3. Nagrada «Sv. ILIJA»  u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;

 

4. Nagrada «LANCARICA» u području gospodarstva – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;

 

5. Nagrada «ŽDRAL» u području športa – pojedincu u obliku povelje i  novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje. 

 

                   Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Grada.

 

                   Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz opsežno obrazloženje, životopis i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se na slijedeću adresu: Grad Metković, Gradsko vijeće, Odbor za javna priznanja, Stjepana Radića 1, Metković.

 

                   Rok za predlaganje kandidata je do 29. svibnja 2015. godine.

 

 

                                                                                           

                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                             Nikola Grmoja,prof.,v.r.