527

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

poljoprivreda


ULAGANJA U POLJOPRIVREDU IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH (2014. – 2020.)

 

Metković, 5. veljače 2015.

 

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu (www.apprrr.hr)  objavljeni su natječaji za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva odnosno provedbi operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.  Također je objavljen i natječaj za provedbu podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda - provedba operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

   Unutar operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava prihvatljiva su ulaganja u: građenje i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima zatim ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme,  ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom. Osim toga tu su ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino),  ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta zatim  ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu kao i ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.

   Unutar operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto te ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto.

   Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima unutar podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda predviđa ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka, ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za klanje, rasijecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom zatim ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom. Osim toga tu su predviđena ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina i komine masline, objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja zatim ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda Tu su i  ulaganja u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme, ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kao i ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva, te ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu. S ulaganjima u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013. kao i ulaganjima radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti završava široki spektar prihvatljivih materijalnih troškova unutar operacije 4.1.1.

   Prihvatljivi korisnici unutar operacije 4.1.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina veća od 6000 € u sektoru voća, povrća i cvijeća  te 8000 € u ostalim sektorima te proizvođačke grupe i organizacije sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstava za sve potencijalne korisnike iz gradova: Metkovića, Opuzena, Ploča te općina: Zažablje, Slivno, Kula Norinska i Pojezerje -  može se dobiti u Savjetodavnoj službi u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22 (Milenko Buljubašić - mob. 091/4882 948 tel: 020/680-434). Za izdavanje potrebne dokumentacije stranke trebaju dostaviti ARKOD zapisnik uporabe poljoprivrednog zemljišta, AGRONET-jedinstveni zahtjev (ako su u  sustavu potpora) i JRDŽ (jedinstveni registar domaćih životinja ako drže stoku).

Unutar operacije 4.1.2. prihvatljivi su svi korisnici upisani u Upisnik, neovisno o ekonomskoj veličini dok su unutar operacije 4.2.1. prihvatljive sve fizičke i pravne osobe koje se bave preradom proizvoda iz Priloga I. Pravilnika.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za natječaj su od 11. veljače do 10. travnja 2015. godine putem AGRONET aplikacije a sve potrebne informacije mogu se detaljnije pročitati u Pravilniku o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kao i Pravilniku o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 07/2015), na web stranicama Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu, Savjetodavne službe ili kod ovlaštenih, pratećih službi i institucija.

 

Milenko Buljubašić, dipl. inž. agr.

SAVJETODAVNA SLUŽBA