Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

LINKOVI

Uprava

uprava

Gradonačelnik

 

Katarina Ujdur

zamjenica gradonačelnika koja
obnaša dužnost gradonačelnika

Nikola Grmoja

zamjenik 

 

Gradsko vijeće

 

Predsjednik Gradskoga vijeća

Marin Veraja (Most)

 

Zamjenice predsjednika

Ankica Jakić (Most)

Jelena Ćelić (HSS)

 

Gradski vijećnici

 

Most nezavisnih lista

Marijana Galov

Ankica Jakić

Markica Vuica

Mario Klobučić

Ante Mijić

Nino Šešelj

Marin Veraja

Danijela Vidović

Ivica Sokol

 

Hrvatska seljačka stranka

Jelena Ćelić

Stipo Gabrić

Ante Lozić

Danijela Raič

Tomislav Veraja

 

Hrvatska demokratska zajednica

Ivona Dragović

Tomislav Medak

Nikola Oršulić

 

Gradska uprava

 
 

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1

OIB 88843556318

IBAN HR04 2360000 1826400009

centrala: 020 681 878, 020 681 395

fax: 020 681 377

ured gradonačelnika: telefon/fax 020 681 020

 

 

DOKUMENTI

GRAD METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Tablice uz obvezne Bilješke
Bilješke uz financijske izvještaje

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.

GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.

GRAD METKOVIĆ
Plan nabave Grada Metkovića za 2017. godinu

GRAD METKOVIĆ
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

GRAD METKOVIĆ
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2017.
Proračun Grada Metkovića za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2016.

GRAD METKOVIĆ
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Metković za 2017. godinu

GRAD METKOVIĆ
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2017.
Proračun Grada Metkovića za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2016.

GRAD METKOVIĆ
Poziv na dostavu ponude za materijal za čišćenje i higijenski materijal u 2017. godini
Troškovnik materijala
Dokumentacija za nadmetanje

GRAD METKOVIĆ
Plan nabave 2016. - 1. izmjena

GRAD METKOVIĆ
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Metkovića za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ
JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Prirodoslovnom muzeju Metković

GRAD METKOVIĆ
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Metkovića

GRAD METKOVIĆ
Odluka o početku vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Grada Metkovća 2016. - 2020.

GRAD METKOVIĆ
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Metkovića od 1. I. 2016. do 30. VI. 2016.

GRAD METKOVIĆ - JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE

UGOSTITELJSKA DJELATNOST

Poziv na savjetovanje o ugostiteljskoj djelatnosti

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Obrazac- prijedlozi za izradu općeg akta (MS Word)

ZAŠTITA OD BUKE

Poziv na savjetovanje o mjerama zaštite od buke

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke

Obrazac- prijedlozi za izradu općeg akta (MS Word)

GRAD METKOVIĆ
Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Grada Metkovića 2016. - 2020.

GRAD METKOVIĆ
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića
za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu

GRAD METKOVIĆ
Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića

GRAD METKOVIĆ
Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe

GRAD METKOVIĆ
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Metković za 2016. godinu

GRAD METKOVIĆ
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2015. godinu

GRAD METKOVIĆ
Odluka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića i njihovih zamjenika

GRAD METKOVIĆ
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dubravica

GRAD METKOVIĆ
GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Gradska knjižnica Metković kao naručitelj u postupku javne nabave u sukobu interesa

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dubravica

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Grada Metkovića 2016.-2021.

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva

GRAD METKOVIĆ
Ugovori sklopljeni u 2015. godini

GRAD METKOVIĆ
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015.

GRAD METKOVIĆ
Registar ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

GRAD METKOVIĆ
Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2015.

GRAD METKOVIĆ
Konsolidirani zvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.

GRAD METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.

GRAD METKOVIĆ
Plan nabave za 2016. godinu

PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.

GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.

PRORAČUN GRADA METKOVIĆA ZA 2016.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA 2016.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Upute za izradu Proračuna Grada Metkovića za 2016.

Upute za izradu Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA OD 1. 1. 2015. DO 30. 6. 2015.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA 2015.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA 2014.

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA METKOVIĆA - veljača 2015.
Dodatak Izmjenama i dopunama PP uređenja Grada Metkovića
(zapakirani dokumenti)

PLAN NABAVE GRADA METKOVIĆA ZA 2015. GODINU

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Metkovića
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Gradskog kulturnog središta Metković

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA u 2014.

REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE U 2014. GODINI

UGOVORI SKLOPLJENI U 2014. GODINI

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Odluka o imenovanju Etičkoog povjerenstva

Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2014.

Proračun Grada Metkovića za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Metkovića za 2014.

II. Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Metkovića

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Metkovića

Upute za izradu proračuna za 2015.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Metkovića
od 1.1.2014. do 30.6.2014.

Zapisnik o proračunskom nadzoru 14. 7. 2014.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA u 2013.

IZVJEŠTAJI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA 2013.

POSTUPAK NABAVE USLUGA KRATKOROČNOG KREDITA U OBLIKU DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO ŽIRO- RAČUNU

Zapisnik sa sastanka na temu ZAGAĐENJE RIJEKE NERETVE SMEĆEM I DRUGIM OTPADOM održanog u Metkoviću 11. ožujka 2014.

PLAN NABAVE ZA 2014.

DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2014.

UGOVORI SKLOPLJENI U 2013. GODINI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA METKOVIĆA

DONACIJE ČISTOĆE METKOVIĆ d.o.o. U 2013. GODINI

PRETHODNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA METKOVIĆA

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA u 2011.

OBAVIJEST IZDAVATELJIMA RAČUNA

REBALANS ZA 2012. GODINU

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2012. GODINI

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA METKOVIĆA ZA 2013. I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2014. I REBALANS ZA 2013.


 

Službeno glasilo

 

Download

  program potreban za pregledavanje Neretvanskoga glasnika

 

Odluke

Izjave

Natječaji