vijesti www.metkovic.hr

 Ekologija

Zbrinjavanje azbestnog otpada

Metković, 24.8.2008. - U sklopu sanacije Odlagališta komunalnog otpada Dubravica gradit će se i posebna kazeta za prihvat azbestnog otpada. Rezultat je to Ugovora koji su u petak sklopili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Komunalno poduzeće Metković, a potpisali Vinko Mladineo i Željko Mordžin.
Vlada RH koncem srpnja donijela je Odluku o postupanju 'Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost' za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest. Tako će Fond u cijelosti financirati izgradnju spomenute kazete koja će služiti građanima Metkovića kao i firmama i drugim pravnim osobama koje u sklopu svojih gospodarskih objekata imaju ugrađene elemente s azbestom. Radi se, uglavnom, o starim krovovima od salonitnih ploča koje prilikom uklanjanja pucaju pa se sitna azbestan prašina nađe u zraku. Prilikom demontaže takvih ploča treba paziti da ih se ne lomi, a demontirane ploče na odlagalište odvest će za to ovlaštene firme s kojima ćeFond sklopi ugovore i o čijim će telefonskim brojevima građani biti na vrijeme upoznati. Za građanstvo usluga odvoza azbestnog otpada bit će besplatna, dok će je pravne osobe plaćati.
U našoj županiji takva kazeta već se gradi u Pločama, a uz Metković gradit će se i u Dubrovniku.