vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Besplatan prijevoz srednjoškolcima

Metković, 11.9.2008. - Na sjednici održanoj 10. rujna Poglavarstvo grada Metkovića očitovalo se na Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja grada Metkovića za 2007. te donijelo niz novih odluka.
Kako je rekao Petar Čarapina, pročelnik za financije, sve je manje točaka u kojima se prilikom revizije nalaze zamjerke koje će se tijekom 2008. ispraviti. Podnoseći izvješće, Čarapina je naglasio kako je Grad na kraju 2007. na računu imao 591 tisuću kuna neutrošenih sredstava. Od toga iznosa ove godine je 122 tisuće kuna utrošeno na plaćanje idejnog projekta Gradske knjižnice te 433 tisuće kuna za prvu privremenu situaciju sanacije odlagališta otpada. Također je rekao kako je Grad kod PBZ banke oročio vlastita sredstva u iznosu od tri milijuna kuna. Prema Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. ostvareno je 18.411.132,19 kuna prihoda od čega do sada raspoređeno 15.337.152,49 kuna. To je u posljednje vrijeme prvi put da je polugodišnje obračunsko razdoblje Grad završio s većim prihodima od rashoda i to u iznosu od 3.073.979,70 kuna.
Poglavarstvo je usvojilo prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, a usvojeni prijedlog trebalo bi potvrditi Gradsko vijeće.
Odlukom Poglavarstva, načelnik već prije formiranog Stožera zaštite i spašavanja Grada Metkovića, zbog promjena određenih zakonskih odredbi, ubuduće će, kao zamjenik gradonačelnika, biti Mato Mustapić, dok će zapovjednik Civilne zaštite Grada biti Mario Obradović.
Kako je „Čazmatrans“ za školsku godinu 2008./09. smanjio popust na mjesečne karte sa dosadašnjih 50 posto na 30 posto, Poglavarstvo je odlučilo da će grad Metković u potpunosti sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada i prigradskih naselja, a koja su od autobusnog kolodvora udaljena više od 3,5 kilometra. Tako će u buduće prijevoz učenicima Srednje škole i Gimnazije biti u potpunosti besplatan.
Na sjednici je razmotren i Sporazum za izradu investicijske studije za izradu Projekta energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti Grada Metkovića. Prema izvješću Milorada Dodiga, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, Grad i HEP ESCO 14. siječnja 2008. potpisali su Pismo namjere o zajedničkom ulasku u spomenuti projekt. Poslije izrade Studije izvodivosti (o trošku HEP ESCO-a) nastavak projekta zahtjeva potpisivanje Sporazuma za Izradu investicijske studije čija je cijena 164.700,00 kuna, a koja će detaljno definirati projekt te biti osnova za potpis ugovora i provedbu projekta. Financiranje cijelog projekta izvest će se na način da HEP ESCO osigurava jedan dio sredstava, a drugi dio osigurat će Grad isključivo preko mjesečnih ušteda nakon realizacije projekta.
Prihvaćen je i prijedlog zaključaka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog kolektora u Ulici kneza Branimira. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 1.480.000,00 kuna.
Poglavarstvo je usvojilo i zamolbe Lovačkog društva „Muflon“ i MO „Sv. Nikola“ odobrivši im uredske prostore u zgradi NK „Metković“. Mjesnom odboru „Sv. Nikola“ odobreno je i 30 tisuća kuna za uređenje dodijeljenog prostora.
Uz niz usvojenih zamolbi, Poglavarstvo je usvojilo i zamolbu JVP „Metković“ za sufinanciranje troškova školovanja jednog vatrogasca, a Grad će sa 20 tisuća kuna sufinancirati i troškove organizacije „V. izložbe stoke i II. izložbe tradicionalnog domaćeg sira DNŽ“.
Odobreno je i 28 zahtjeva za darivanje novorođene djece.