vijesti www.metkovic.hr

 Zanimljivosti

Jure - najeo se pure

Metković, 20.2.2012. - Tko se još ne sjeća raznih jezičnih doskočica koje su se prenosile s naraštaja na naraštaj, doživljavajući pri tome manja ili veća iskrivljavanja i gubeći izvornu poruku, ako su je uopće imale. Mira Menac-Mihalić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavila je (još 2003.) zanimljiv rad Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom na koji smo slučajno naišli. Nemojte da vas obeshrabri nerazumljiv naziv jer se na dosta mjesta spominju Metković i Opuzen.