vijesti www.metkovic.hr

 Upozorenje

Iz policije upozoravaju. Oprezno s vatrom!

Metković, 29.3.2012. - Zbog iznimno velike opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, ponajprije šumama, poljoprivrednim i močvarnim površinama, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova, dalekovoda i sl.
    Prije početka spaljivanja biljnog otpada, površinu na kojoj se spaljuje treba izolirati od ostalih površina. Zabranjeno je spaljivanje za vjetrovita vremena, a za vrijeme spaljivanja potrebna je stalna nazočnost izvršioca spaljivanja s priručnom opremom za gašenje požara, sve do potpunog završetka procesa gorenja.
    Upravo zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog i drugog otpada, u prva tri mjeseca 2012. na području PP Metković evidentirano je na desetke požara na otvorenom prostoru.Uvjeti i načini spaljivanja biljnoga otpada na otvorenome prostoru regulirani su županijskom odlukom. Sukladno navedenoj odluci, o namjeri spaljivanja potrebno je prema mjestu spaljivanja obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu.
    U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.
    Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, uzročnik je podložan visokim novčanim i zatvorskim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.
    Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od dvije do petnaest tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od petnaest do sto i pedeset tisuća kuna ili kazna zatvora do šezdeset dana.
Apeliramo na sve građane:
    -pridržavajte se zakonskih odredbi,
    -ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima;
    -ne ostavljate upaljenu vatru bez nadzora;
    -ne uništavajte prirodu i okoliš
jer mala nepažnja može imati velike i nesagledive posljedice
Robert Vene, načelnik PP Metković