vijesti www.metkovic.hr

 Inicijative

Sastanak župana i Građanske inicijative

Metković, 26.7.2012. - Na poziv župana Dubrovačko-neretvanske županije Nikole Dobroslavića danas je u Gradskoj vijećnici u Opuzenu održan sastanak na kojem su članovi Inicijative županu Dobroslaviću, zamjenici župana Mariji Vučković i gradonačelniku Opuzena Ivi Mihaljeviću iznijeli svoje strahove za sudbinu doline Neretve te ih pozvali da se svojim djelovanjem uključe u rješavanje problema i da pozovi sve stručnjake koji bi o tome mogli što reći kako bi se otklonile moguće opasnosti ili umirila javnost ako ih zaista nema.
    Župan se složio da problem zaista postoji i rekao da u potpunosti stoji na crti zaštite doline Neretve i opstanka njezinih stanovnika na tome prostoru. Obećao je i da će organizirati sastanak sa svima koji su na bilo koji način uključeni u problematiku, kao što su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Hrvatske vode, jedinice lokalne samouprave i predstavnici Inicijative. Tražit će se jamstva da se dolini Neretve neće ništa dogoditi, a ako bude trebalo tražit će se pomoć i od međunarodnih stručnjaka.
    Zamjenica župana Vučković rekla je da je Republika Hrvatska, pristajući na gradnju HE Dubrovnik 2 u suradnji s Republikom Srpskom, prekršila međunarodne obveze te da se ništa dalje ne bi smjelo graditi prije nego se izradi Okvirni plan upravljanja Neretvom i Trebišnjicom i donesu Strateške procjene utjecaja na okoliš svih hidroenergetskih zahvata na spornome području.
    Na kraju sastanka je Nikola Grmoja u ime Inicijative rekao da mu je drago da županija dijeli zabrinutost građana i da će poduzeti određene korake, ali da je žalosno što sve ove godine, naša županijska vlast, ali i državna vlast neovisno o stranačkom predznaku nije ništa učinila kako bi se zaustavili radovi koje je Republika Srpska u većoj ili manjoj mjeri poduzimala na Projektu „Gornji horizonti“.
    Poslije sastanka Grmoja nam je izjavio: „Pozivamo sve stručnjake različitih struka da se svojim javnim djelovanjem uključe u Inicijativu „Spasimo dolinu Neretve“ jer se samo znanstvenim argumentima zajedno možemo boriti za spas doline Neretve. Mi ni ne tvrdimo da smo bilo kakvi stručnjaci energetike, hidrologije i sličnih disciplina koje imaju što reći o Projektu „Gornji horizonti“. Mi smo samo skupina zabrinutih građana koja se informira i prati što se događa, a živeći u dolini Neretve i u stalnom kontaktu s ljudima vidimo i čujemo da se nešto dogodilo i da se dalje događa s našom Neretvom, njenim pritocima i brojnim brdskim izvorima bez kojih dolini nema života.
    Dakle, svrha Građanske inicijative nije ni samopromocija ni borba protiv aktualne vlasti nego odgovorno ponašanje prema svome kraju i svojoj djeci kojoj ćemo ga ostaviti.“