vijesti www.metkovic.hr

 Predstavljanje knjige

Škoji i vrh Kleka su hrvatski

Metković, 2.10.2012. - Da su Veliki i Mali škoj, hrid Lopata i vrh poluotoka Kleka nedvojbeno hrvatski još jednom su dokazali Niko Kapetanić i Nenad Vekarić na predstavljanju svoje knjige Prijevara ili zabluda? Problem granice na području poluotoka Kleka (koautor je i Stjepan Ćosić) što ga je u subotu u GKS-u organizirao Ogranak Matice hrvatske Metković.
    Isti su autori još 1999. pisali o problemu granice na Kleku, a novom su knjigom donijeli mnoštvo dokumenata i mapa kojima dokazuju da spomenuti škoji nikada nisu pripadali Bosni i Hercegovini (Otomanskom carstvu), a da je vrh Kleka uvijek bio u sastavu državnih tvorevina koje su na našim prostorima prethodile nekadašnjoj Jugoslaviji, a čije su Avnojske granice uzete za granice novih država nastalih raspadom SFRJ. Tek kratko vrijeme Turci su bili uzurpirali cijeli poluotok Klek, čiji je vrh Austrija kasnije vratila i ulaz u zaljev Klek-Neum čuvala svojim ratnim brodom.
    Kapetanić i akademik Vekarić tvrde da su svi argumenti na hrvatskoj strani, dok BiH barata falsifikatom iz 1974. Dokaza da se radi o falsifikatu ima više, a ključni je da se u tome dokumentu spominje katastarska općina Pelješac koja nikada nije postojala, niti danas postoji.
    Autori su još jednom pozvali mjerodavne u Hrvatskoj da nikako ne smije doći ratifikacije famoznoga Sporazuma Tuđman-Izetbegović jer to može imati nesagledive posljedice i trajno narušiti hrvatske interese na jugu.