vijesti www.metkovic.hr

 Javni uvid

Nastavljene predradnje za uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću

Metković, 10.10.2014. - Jučer je u Galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održano Javno izlaganje Studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: „Uređenje lijeve obale rijeke Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću“.
     Javno izlaganje Studije održano je u okviru Javne rasprave koju od 30. rujna provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Izrađivač Studije je Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava. Nositelj zahvata, dužine oko jednog kilometra, su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split.
     Javno izlaganje Studije otvorila je v. d. pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ Dijana Tomašević Rakić koja je rekla da se postupak provodi sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pojasnivši da se za zahvat uređenja lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću najprije proveo postupak prethodne ocjene za ekološku mrežu. Nakon što je utvrđeno da se ne može sa sigurnošću garantirati da neće biti negativnih utjecaja za ciljeve očuvanja ekološke mreže u spomenom području bilo je potrebno izraditi Studiju za glavnu ocjenu kako bi se preciznije utvrdilo koji su utjecaji zahvata i predložile neke mjere ublažavanja tog utjecaja na okoliš.
     U nastavku je o samom zahvatu, metodama istraživanja i onome što je utvrđeno prilikom izrada Studije govorio Robert Španjić, dipl. ing. bio., iz Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava koji je na kraju izlaganja iznio zaključak da je zahvat prihvatljiv uz uvjet provedbe mjera ublažavanja štetnih utjecaja zahvata i provođenje praćenja učinkovitosti mjera zaštite predloženih u Studiji.
     Javni uvid u Studiju održava se u zgradi Gradske uprave svakim radnim danom od 9 do 14 sati, a Studija je objavljena i na web stranici DNŽ. Svi oni koji imaju prijedloge i primjedbe na Studiju mogu ih upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili ih pisanim putem dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode DNŽ od završetka Javne rasprave koja traje do 29. listopada 2014.