vijesti www.metkovic.hr

 Vjerski život

Svečana misa u čast o. Ante Gabrića u župi sv. Nikole Biskupa

Metković, 7.3.2015. - Prošloga je utorka u Župi sv. Nikole Biskupa u Metkoviću bio poseban dan. Naime, u župnoj crkvi sv. Nikole dubrovački je biskup mons. Mate Uzinić u koncelebraciji sa župnikom don Senkom Antunovićem i svećenicima Neretvanskoga dekanata služio svečanu misu u čast o. Ante Gabrića, prema kojemu ime nosi Pastoralni centar u toj župi.