vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Dodjele potpora poljoprivrednicima

Metković, 21.4.2015. - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 40/15.
  Pravilnik o provedbi mjere 05 dostupan je na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina, Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi troškovi su: 
a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,
b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

  Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 kuna.
  Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika o provedbi mjere 05 i ovoga Natječaja.
  Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.
  Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.