vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Radovi na sve strane

Metkovia, 26.3.2006. - Djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo grada Metkoviaa, uz pomoa pripadnika JVP Metkovia, HEP-a i Komunalnog poduzeaa ovih dana rade na obrezivanju platana na poeetku Splitske ulice. Razlog su prevelike krošnje eije grane mogu ugroziti promet i šetaee uz Neretvu. S kraja iste ulice, tj. ulaza u grad, nastavljaju se pripreme za postavljanje novih rasvjetnih stupova pa ae ta najprometnija ulica u potpunosti biti osvijetljena.

U Vidu se izvode završni radovi na ure?enju mrtvaenice. Završeni su hidroizolacijski radovi na krovu te grubo žbukanje fasade, a radi se i betoniranje pristupne staze od mrtvaenice do mjesnog groblja. Asfaltiraju se put ka Tuzibelju i ulica Na strani, a nasipa se i poljski put na Plivoru u dužini od oko jednog kilometra.

Punom parom radi se i u Prudu. Na Pištetama je asfaltirana cesta duga 320 metara, a široka 4 metra. O radovima na rekonstrukciji ceste i zaštiti izvorišta Norina smo vea pisali i oni teku predvi?enim tempom. Zbog radova na potpornim zidovima u dužini od oko 130 metara, na dionici od Pruda prema granienom prijelazu, promet se odvija otežano i zaobilaznim putem.

U Metkoviau je završeno asfaltiranje ulice Alojzija Stepinca i dijela ulice Put Vida prema spoju sa ulicom Put Narone.

U Hercegovaekoj ulici u tijeku su radovi na zamjeni vodovodnih cijevi koje izvode djelatnici komunalnog poduzeaa "Metkovia" pa ae ona do srijede biti zatvorena za promet.

Od petka grad je bogatiji za još jednu udrugu. U diskoteci Adrenalin održana je Osnivaeka skupština Kluba navijaea NK Dinama.