vijesti www.metkovic.hr

 Priroda

Kako napraviti projekt?

Metković, 3.6.2006. - Hrvatski Ured Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu u Metkoviću je 2. lipnja održao trening na temu "Osposobljavanje za samoodrživost u lokalnoj zajednici".
Dvadesetak zainteresiranih iz Metkovića te hrvatskog i bosanskoherecegovačkog dijela doline Neretve moglo je steći osnovna znanja o tome kako se prave projekti za razne vrste natječaja vezanih za Održivi razvoj i Lokalnu Agendu 21.
Trening se sastojao iz dva dijela. U prvome, nazvanom "Od ideje do projekta", polaznici, podijeljeni u radne skupine, pokušali su dati ideju za neki projekt važan za lokalnu zajednicu, te ostalim sudionicima obrazložiti svoju ideju, vrijednost projekta i sl.
U drugome, nazvanom "Od projekta do provedbe", trebalo je izraditi konkretan plan realizacije projekta potkrijepljen financijskim izračunom. Zanimljivo je da su sve tri radne skupine izašle sa sličnim projektima koji su se odnosili na uređeniji i zeleniji Metković.
Trening se održavao u restoranu "Domagoj" pod vodstvom Željke Medven i Dalije Matijević iz REC-ova ureda u Zagrebu, a domaćin je bio je REC-ov Projektni ured u Metkoviću.