vijesti www.metkovic.hr

 župske vijesti

Nova crkva Sv. Nikole dobila zvonik

Metković, 14.7.2006. - Na desnoj obali Neretve uzdigao se zvonik koji sa križem dosiže visinu od 38 metara. Ovih su dana radnici metkovskog MGA dovršili betonski zvonik na crkvi Sv. Nikole na čiji su vrh postavili veliki križ. Istovremeno traju i krovopokrivački radovi. Samo nekoliko kilometara dalje radi se i na crkvi u Vidu.
U župnoj crkvi Gospe Snježne u Vidu kraj Metkovića, koja je u cijelosti ispražnjena, u tijeku su radovi na rekonstrukciji unutrašnjeg dijela. Postavljena je elektroinstalacija i instalacija za razglas, a betoniran je pod na koji u sljedećoj fazi dolazi hidroizolacija, toplinska izolacija i podloga za kamen. Planira se i ugradnja klima uređaja kao i izrada novih vrata, s tim da će pred velikim vratima biti napravljen vjetrobran. Crkva će na kraju iznutra biti ponovno obojana. Tijekom obnove župne crkve Sv. Misa će se služiti u crkvici Sv. Vida.