vijesti www.metkovic.hr

 Ispravak

Publije Vatinije nije osvajao Naronu

Metković, 20.1.2017. - Iz Zadra nam se javio Borovčanin Denis Vekić s ispravkom, tj. objašnjenjem pisma što ga je Ivo Smoljan objavio u svojoj knjizi Neretva, o čemu smo pisali u prethodnome članku.
  

Poštovani,

u zadnjoj objavi na Vašoj stranici spomenuto je Vatinijevo zauzeće Narone i tekst koji je citiran iz knjige Neretva Ive Smoljana. Kratko bih se osvrnuo na podatak o osvajanju koji je, po svemu sudeći, pogrešan. Naime Publius Vatinius je u funkciji rimskoga namjesnika i prokonzula prebivao u Naroni za vrijeme svoje vojne kampanje protiv Delmata 45.-44. pr. Kr. Naronu nikad nije osvojio jer je već bila u posjedu Rima i u nju je došao kao u zaštićeno utvrđeno sjedište iz kojeg je mogao neometano voditi kampanju. Da skratim, Vatinije nije osvajao Naronu, kao što se sugerira citiranim tekstom. Iz latinskoga originala uočava se kako Vatinije piše upravo to pismo u prosincu iz Narone, a nekad u pismima lokaciju označava s ex castris Narona. Gradovi o kojima Vatinije piše su one utvrde/gradine u unutrašnjosti koje je osvojio, ali ih je zbog nedostatka opskrbe i logističke potpore morao napustiti uslijed vremenskih neprilika. Ovdje prilažem latinski original teksta s označenim citatom koji navodite:
  

X.b. Scr. Naronae Nonis Decembribus a.u.c. 709. „Ego post supplicationes mihi decretas in Dalmatiam profectus sum; sex oppida vi oppugnando cepi * * * unum, hoc, quod erat maximum, quater a me iam captum; quattuor enim turres et quattuor muros cepi et arcem eorum totam, ex qua me nives, frigora, imbres detruserunt, indigneque, mi Cicero, oppidum captum et bellum confectum relinquere sum coactus. Quare te rogo, si opus erit, ad Caesarem meam causam agas meque tibi in omnes partes defendendum putes hoc existimans, neminem te tui amantiorem habere. Vale. D. N. Decembr., Narona.“
  

Oppidum je rimski naziv za utvrde na brežuljcima i vrhovima brda koji su nastajali na mjestu manjih utvrđenja. Dakle, Narona to nije jer je ona tada već bila conventus civium Romanorum. Hoću reći, Naronu Vatinije nije napadao nego je u taboru pored nje odsjedao i vodio kampanje.
  

Zahvaljujemo dr. sc. Denisu Vekiću uz naslovnu fotografiju koju smo prošloga travnja načinili s jedne od gradina koje okružuju dolinu Neretve. Riječ je o ilirskoj gradini na Velikoj Mitruši, koja se jasno vidi iz većega dijela Metkovića, no uglavnom je većini nepoznata. S nje se pruža izvrstan pogled na nekadašnju Naronu i gornji dio doline Neretve. O njoj ćemo uskoro objaviti rad što nam ga je svojedobno ustupio pok. Radoslav Dodig.