vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita prirode

Katarina Ujdur: Čapljina i Metković moraju usko surađivati na upravljanju i zaštiti voda rijeke Neretve

Metković, 20.1.2017. - Danas je u Čapljini u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Elektroprivrede HZHB i Općine Čapljina održan znanstveno-stručni skup Zaštita i upravljanje vodama, na kojemu je sudjelovao niz stručnjaka iz raznih područja.

Nakon pozdravnih riječi načelnika Općine Čapljina Smiljana Vidića i drugih uzvanika, među kojima je bio i predsjednik Vlade HNŽ Nevenko Herceg, uvodno je predavanje na temu Stanje i perspektive razvoja vodoprivrede u HNŽ održao, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ Donko Jović. Slijedila su predavanja tematski podijeljena na gospodarstvo, društvo i znanost. Između ostalih, predavanje Zaštita voda, stanje voda i vodnih ekosustava, zaslanjenost, hidrološki ekstremi i njihove posljedice održao je dr. sc. Mario Šiljeg, zamjenik ministra zaštite okoliša i energetike RH. O upravljanju vodama, sustavima uređenja i korištenju voda i zemljišta govorila je Deni Porej iz WWF-a, a o sustavima javne vodoopskrbe, pročišćavanju otpadnih voda i razvojnim projektima prof. dr. sc. Damir Brđanović iz UNESCO-a.

U sklopu skupa predstavljena je knjiga skupine autora Eksperimentalne metode u obradi otpadnih voda, a recenzenti na predstavljanju bili su prof. dr. sc. Nevenko Herceg, prof. dr. sc. Ivan Mijatović i doc. dr. sc. Mario Šiljeg.

Grad Metković predstavljala je gradonačelnica Katarina Ujdur, koja je održala prezentaciju na temu Vodna politika, planiranje, međunarodna suradnja i društvena odgovornost, koju je nazvala Dva grada, jedna rijeka. U njoj je ukazala na činjenicu da su Čapljina i Metković dva susjedna grada neraskidivo vezana uz Neretvu pa je vrijeme da započnu skrbiti o rijeci, ali i zaštititi stanovništva koje uz nju živi. Stoga, obrana od poplava iziskuje veliko uzajamno zalaganje obaju lokalnih zajednica. Ta se suradnja može sažeti u tri segmenta: uređenje rijeke i zaštita od njenih poplavnih voda, zaštita voda od zagađenja i korištenje voda.

Na području Grada Metkovića skoro su u potpunosti izgrađeni obrambeni nasipi na nužnim dionicama gdje je prijetila opasnost od poplava. Cijeli će sustav biti dugačak 8,6 km, a dio od 2,1 km izgradit će se na području naselja Gabela Polje u općini Čapljina. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i za tu zadnju fazu sustava obrane za koji se očekuje da će u cijelosti biti realiziran u roku od 30 mjeseci. Sustav zamišljen i realiziran u suglasju RH i BiH, odnosno međudržavnom suradnjom, uz neizostavan dogovor Općine Čapljine i Grada Metkovića.

Gradonačelnica Ujdur iznijela je jedan od gorućih problema, a to su odlagališta otpada u blizini Neretve uzvodno od Metkovića. Bez obzira na to što se odlagališta nalaze na području općine Čapljina, Republika će Hrvatska posredstvom Grada Metkovića, Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike učiniti sve kako bi se i taj problem riješio u narednom razdoblju. I Čapljina i Metković imaju sustave vodoopskrbe koji izravno ovise o količini i kakvoći voda rijeke Neretve pa je jasno da na tome moraju usko surađivati. Tako će Grad Metković inzistirati na izgradnji sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Doljani u kojemu je jedno od gradskih vodocrpilišta. Kao članica EU, Republika Hrvatska ima prava i obveze u smislu zaštite voda od zagađenja pa tako i voda rijeke Neretve. Rad na potpunoj primjeni i provedbi svih odrednica direktiva EU u pogledu izgradnje sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda grada Metkovića, upravo je u tijeku. U završnoj je fazi pribavljanje projektne dokumentacije za Projekt Aglomeracija Metković pa je realno za očekivati početak izgradnje toga sustava već u ovoj godini.

Riječ je o rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji sustava odvodnje u aglomeraciji Metković, što uključuje izgradnju 44.706 m gravitacijskih kolektora, 1.392 m tlačnih vodova, 16 crpnih stanica i 4.031 priprema za kućne priključke i prespajana postojećih itd.

Nadalje, rekonstrukcija sustava vodoopskrbe unutar grada uključuje 16.670 m vodoopskrbnih cjevovoda, prespajane 1.340 kućnih priključaka s nabavom i ugradnjom vodomjera za daljinsko očitavanje te izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka.

Projekt uključuje i projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 18.400 ES (ekvivalentnih stanovnika) te postrojenja za solarno sušenje mulja, kao i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje, cisterni za pražnjenje preostalih septičkih jama i CCTV opremu za videonadzor objekata.

Ukupna vrijednost projekta je 275 milijuna kuna, od čega će je 10,6 milijuna kuna financirano iz drugog EU fonda te sredstava Hrvatskih voda. Od ostalih 265 milijuna kuna, 192 milijuna financirat će se iz potpore EU-a, što čini 72,31%, a preostali će se dio od 73,3 milijuna kuna ili 27,69% rasporediti na tri dijela između gradske tvrtke Metković d.o.o., Hrvatskih voda i Republike Hrvatske.

Na kraju je gradonačelnica navela da je izrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud u vrijednosti 7,1 mil. kn (GEF darovnica – 100 % bespovratna sredstva), dok su u tijeku radovi sufinancirani iz EU i to na vodoopskrbnom sustavu u pojedinim ulicama vrijedni 2,64 milijuna kn te radovi na sustavu odvodnje i vodoopskrbe u ulicama Nikole Tesle i Neretvanskih gusara, vrijedni 10,6 milijuna kn.

Zaključila je s time da je Grad Metković spreman podijeliti dosadašnja iskustva u pripremi velikih investicijskih projekata za korištenje EU fondova te pružiti svu potrebnu pomoć susjednim općinama i gradovima u susjednoj BiH.
Foto: capljina.ba