vijesti www.metkovic.hr

 Poziv

Podnesite Zahtjev za korištenje javne površine

Metković, 25.1.2017. - Grad Metković, Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU poziva korisnike javnih površina kojima je isteklo odobrenje za korištenje javnih površina s danom 31. prosinca 2016. godine, da podnesu zahtjeve za korištenje javnih površina za 2017. godinu.

Pismeni zahtjevi se predaju osobno u Pisarnici Grada Metkovića ili poštom na adresu: Grad Metković, Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, Stjepana Radića 1., uz 70,00 kuna upravnih pristojbi.

Zainteresirani mogu dobiti informacije u svezi Obavijesti u Odsjeku za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, Stjepana Radića br. 1., I kat, kod Voditeljice Odsjeka, svakog radnog dana tijekom uredovnog radnog vremena, odnosno na broj telefona 020/681-020 ili 020/681-395.

   Voditeljica Odsjeka za komunalne poslove,
prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU
                 Marlena Ostojić, dipl. ing.