vijesti www.metkovic.hr

 Upozorenje

Ne odlažite užareni pepeo u posude za otpad

Metković, 3.2.2017. - Iz Čistoće Metković stigao nam je dopis kojim se upozoravaju građani da u posude i kontejnere za otpad ne odlažu užareni pepeo. Prenosimo ga u cijelosti.

 

Poštovani,

kako je sezona grijanja još uvijek u tijeku imamo povećanu pojavu odlaganja pepela iz peći na čvrsta goriva u posudama za otpad i kontejnerima za komunalni otpad na javnim površinama.

Sagorijevanjem uglja, ogrjevnog drva i peleta kao otpad javljaju se velike količine pepela, koji se često odlažu u posude za otpad. Težak rad radnika koji vrše pražnjenje posuda, dodatno otežava i redovna provjera prisutnosti užarenog i vrućeg pepela u kantama korisnika. Slučajnim utovarom u spremnik vozila užarenog i vrućeg pepela može se izazvati neželjeni požar, te ugroziti sigurnost posade i vozača kao i ostalih sudionika u prometu.

Stoga su radnici koji rade na odvozu komunalnog otpada upozoreni da strogo vode računa o stanju pepela koji utovaruju, te u slučaju da je isti još uvijek užaren ne preuzimaju posudu, kako bi izbjegli rizik od požara.

Da bi izbjegli neželjene situacije, pozivamo korisnike naših usluga da prije nego iznesu posude na dane odvoza otpada, vode računa da pepeo prethodno ohlade, ili eventualno vodom ugase užareni lug.

Pored posuda sa užarenim pepelom u individualnim domaćinstvima, veliki problem pri otpada dodatno predstavlja i nesavjesno ponašanje pojedinaca koji svoj užareni pepeo bacaju i u kontejnere za komunalni otpad, što izaziva paljenje ostalog otpada u kontejneru, a samim tim i samog kontejnera.

Tako smo i danas imali situaciju da je, zbog nesavjesnog odlaganja užarenog pepela u zajednički kontejner, umalo izbio požar na našem novom vozilu za skupljanje otpada. Jedino smo zbog brze intervencije i iskustva naših djelatnika i pripadnika JVP-a Metković uspjeli sačuvati vozilo koje smo svi zajedno platili preko milijun kuna.

Stoga, pozivamo građane da vode računa za dobro svih nas i zdravije okoline.

Također napominjemo kako je na osnovu Čl. 120. i 123. Odluke o komunalnom redu zabranjeno u vrećice, posude i kontejnere za komunalni otpad odlagati žeravicu i vrući pepeo.

U suprotnom za navedeni prekršaj, na osnovu Čl. 148. t.97. i t.91 iste odluke može se odrediti novčana kazna

- u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,

- u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi,

- u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,

- u iznosu od 100,00 do 2.000,000 kuna kaznit će se fizička osoba.

 

S poštovanjem

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

 

Direktor

Tomislav Jakić, dipl. iur.

tel: 00385-(0)20-686-782