vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Ponovno šimširov moljac

Metković, 5.4.2017. - Na području županije primijećena je pojava prve generacije šimširova moljca (Cydalima perspectalis) koji izaziva golobrst na grmovima šimšira (Buxus spp.). Prisutnost štetnika vidljiva je po zapredenim nitima na vrhovima izboja u kojima se nalaze odrasle gusjenice. Mlade gusjenice su zeleno-žute boje s crnom glavom, a odrasle zelene i s debelom crnom i tankim bijelim prugama po sebi te crnim točkama na leđnoj strani.

Ekološki najprihvatljiviji način suzbijanja koji sada preporučujemo je mehaničko uništavanje zapredaka u kojima gusjenica prezimi (odrezivanje i spaljivanje) i pranje grmova visokotlačnim peračima („Miniwasch“). Ovom mjerom sprečava se razvoj leptira i smanjuje populacija štetnika.

U slučaju da su utvrđene štete od gusjenica i njihova nazočnost u unutrašnjosti grma dozvoljene su kemijske mjere zaštite. Najbolje je suzbijati mlađe stadije gusjenica jer tad je učinkovitost insekticida najveća, a štete nisu prevelike. Prednost pri suzbijanju mlađih stadija gusjenica dati biotehničkom pripravku na osnovi metoksifenozida (Runner 240 SC), a dobar učinak ima i kombinacija djelatnih tvari tiakloprid (Calypso SC 480) i deltametrin (Decis 2,5 EC, Decis 100, Deca 25 EC,Rotor Super, Scatto) .

Ivana Tomac Talajić dipl. ing agr.