vijesti www.metkovic.hr

 Izložba

Ivanović zaključio 'Dubrovačku trilogiju'

Metković, 13.11.2017. - Izložbom slika Josipa Ivanovića iz njegova ciklusa Dvjesto tisuća dramskih situacija zaključen je niz od triju samostalnih izložba dubrovačkih akademskih slikara, koji je u rujnu započela Mercedes Bratoš te u listopadu nastavio Vedran Grabovac.

Po vokaciji i profesionalnom opredjeljenju kipar, Josip Ivanović nikada se nije plašio ni kista ni boje, rekao je u svome uvodu likovni Kritičar Antun Karaman. – Minimumom sredstava i zahvata - i u oblikovanju forme, i u sadržajnim implikacijama, i u tretiranju boje - Ivanović je uspio ostvariti jezgrovitost (jednostavnost) oblika i punoću izraza, a posebno finoću kolorističke supstance i njezinih brojnih prožimanja pri čemu je, pored ekspresionističkog tretmana forme, upravo uporabom boje domašio rafiniranost iskaza koja privlači pozornost.

Sličan slikarski postupak i oblikovni tretman razvidan je i u radovima izloženima na aktualnoj izložbi. U njima se Ivanović u pogledu slikanja jednim dijelom oslanja na slike pokazane na gore navedenim izložbama, ali ide i korak dalje - odmiče se prema nešto plošnijem tretmanu forme i rabi,,šareniju“ paletu boja, a i u tematsko-sadržajnom registru otvara poneko novo pitanje, u prvome redu odmicanjem od širenja sadržajnog aspekta i priklanjanjem intenzivnijoj raščlambi psihološko-emotivnih registara koje zahvaćeni motivi nude – rekao je Karaman.

Autor je za svoja djela rekao da je izložba nastavak onoga što je prošloga ljeta radio na temu Marina Držića i teatra, s time da je ih je pokušao iznijeti iz Doma Marina Držića i postaviti u prostore u kojima je obitavao i Ivo Vojnović.

Izložbu je otvorio ravnatelj Ustanove za kulturu i sport Metković Milan Kapović, a posjetitelji je mogu pogledati do 5. prosinca. Ciklus od triju izložaba dubrovačkih slikara u GKS-u Metković potpomogli su Ministarstvo kulture RH, Dubrovačko-neretvanska županija te gradovi Dubrovnik i Metković.