vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Poznati ovogodišnji laureati

Metković, 12.7.2018. - U Zgradi političkih stranaka danas je pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića održana XI. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj se našlo 11 točaka.

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik Bebić predložio je sljedeće točke Dnevnoga reda:

 • Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Metković za 2017. godinu.
 • Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Metkovića za 2018.godinu.
 • Prijedlog Odluke o financiranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih Škola s područja Grada Metkovića.
 • Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.
 • Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Metkovića.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja.
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova života obitelji s četvero i više djece.
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića.
 • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o uređenju međusobnih odnosa.
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti Ustanove za kulturu i sport Metković.
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Ustanove za kulturu i sport Metković.

U drugoj točki Gradsko je vijeće prihvatilo prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Metković da se povodom Dana grada dodijele sljedeća javna priznanja:

 • počasnim građaninom Grada Metkovića proglašen je ministar obrane i umirovljeni general Damir Krstičević
 • Nagrada Grada Metkovića Narona u području kulture i obrazovanja dodijeljena je prof. Mirku Crnčeviću te posmrtno profesorima Frani Prskalu i Mati Mustapiću
 • Nagrada Grada Metkovića Ždral u području sporta dodijeljena je Boćarskom klubu Metković i Veslačkom klubu Neretvanski gusar