vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Gradu Metkoviću novih 630.272,20 kuna bespovratnih sredstava

Metković, 8.8.2018. - Gradu Metkoviću je odobreno financiranje Projekta Uključi se! u bespovratnom iznosu od 630.272,20 kn, unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06, koji je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partner u projektu je Općina Kula Norinska koja će aktivno sudjelovati u projektnim aktivnostima tijekom provedbenog razdoblja od 18 mjeseci.

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja nezaposlenih osoba provedbom verificiranih programa osposobljavanja odraslih, te mentorstvom i ciljanim programima za osnaživanje. Programima Asistent/ica na EU projektima i Knjigovođa osposobit će se ukupno 35 nezaposlenih pripadnika marginaliziranih skupina za obavljanje poslova za koje postoji ponuda na tržištu rada te poslova vezanih za vođenje poslovnih knjiga, analitičkog knjigovodstva, kalkulacija i obračuna. Osim toga, projektom će biti omogućeno i pružanje usluga mentorstva za 10 pripadnika ciljane skupine, nezaposlenih osoba korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te će se izraditi individualni rad za svakog pojedinog korisnika (10 sati po korisniku).

Tako će Grad Metković povećati zapošljivost za 35 pripadnika ciljnih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu), ojačati osobne i transverzalne vještine kroz prezentacije, radionice, vježbe i predavanja o osnaživanju komunikacijskih i interpersonalnih vještina koje će im pomoći u komunikaciji s potencijalnim poslodavcima.