vijesti www.metkovic.hr

 Akcija

Volonteri u parku

Metković, 25.9.2018. - U sklopu Nacionalnoga programa Živjeti zdravo, a povodom Svjetskoga dana srca, u petak, 28. rujna od 9 do 11 sati u dječjem parku pokraj DM-provodit će se u organizaciji HZJZ-a akcija Volonteri u parku.

Svrha akcije je da povodom Svjetskog dana srca zajednički promoviramo zdrave stilove življenja, važne kako za zdravlje srca tako i za opće fizičko i psihičko zdravlje. U parku će se organizirati sljedeće aktivnosti:

  • patronažne sestre DZ Metković mjerit će krvni tlak, a liječnice Zavoda za javno zdravstvo davati savjete vezano za rizične i zaštitne kardiovaskularne rizike
  • GD Crvenoga križa Metković donijet će lutke za reanimaciju te sa svojim volonterima održat će vježbe reanimacije za opću populaciju (uključujući i vježbe za djecu)
  • liječnica školske medicine iz Metkovića održat će razgovor/radionicu s djecom o pretilosti
  • koordinatorica akcije Volonteri u parku osmislit će nekoliko igara za djecu vrtićke dobi i niže razrede osnovnih škola
  • iz Zavoda će donijeti edukativne modele za radionicu o prehrani.