vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Prisegnule nove vijećnice

Metković, 29.11.2018. - Pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića jučer je u Galeriji GKS-a Metković održana XV. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića, na čijem se Dnevnome redu našlo šest točaka.

Prva se točka odnosila na promjene u sastavu Gradskoga vijeća. Naime, Andrija Bebić iz Mosta NL podnio je ostavku pa će ga zamijeniti Olivija Kljusurić. Isto tako, Gabrijela Dragović s Koalicijske liste HDZ-HSS stavila je u mirovanje svoj mandat, a nju će zamijeniti Jelica Lazarević.

U drugoj točki je prihvaćeno Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2018. godine, uz neke primjedbe Mostovih vijećnika, poput problematike rješavanja statusa vodocrpilišta u Doljanima.

Prijedlog Odluke o isplati božićnice umirovljenicima prihvaćen je jednoglasno. Korisnici su umirovljenici čija je mirovina do 2000 kn. Tako će 300 kn dobiti oni čija je mirovina do 1500 kn, a 200 kn oni čija je između 1500 i 2000 kn. Važno je napomenuti da umirovljenici trebaju podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu od 30. studenoga do 10. prosinca 2018. Uz zahtjev trebaju priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu te zadnji odrezak mirovine ili potvrdu o visini mirovine. Četvrta točka odnosila se na Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2018. godinu, kako bi se uskladio s isplatom božićnica.

Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade bio je tema pete točke. Vrijednost boda na godišnjoj razini ostaje 3,6 kn/m2, tj. mjesečno 30 lipa.U šestoj točki prihvaćen je Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Metkovića i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Metkovića. Utvrđena je visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza i ona iznosi 550 kn. Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do isteka licencije.