vijesti www.metkovic.hr

 Promet

Nova regulacija prometa uz Sportsku dvoranu

Metković, 25.1.2020. - Danas je otpočela nova regulacija prometa uz Sportsku dvoranu, koja će na snazi biti do završetka radova na njezinoj energetskoj obnovi. Prometovat će se samo jednom kolničkom trakom pa se vozači mole za međusobno razumijevanje, a ukidaju se i parkirališta s istočne i južne strane dvorane.

Tehničko rješenje izrađeno je sukladno pravilnicima: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama i pripadajućoj shemi privremene regulacije prometa prikazanoj na gornjoj skici.

Prometnim rješenjem na čitavoj zoni obuhvata privremene regulacije prometa projektiran je jednosmjerni promet i to iz smjera Sportske ulice prema pomoćnom nogometnom igralištu, a na ostatku zahvata jednosmjerni obilazak oko pomoćnog nogometnog igrališta, pored Dječjeg vrtića i Srednje škole Metković.

Nakon postavljanja zaštitne ograde gradilišta, predviđena širina prometnice između sportske dvorane i zgrade MGA je 3.5 m, a između sportske dvorane i pomoćnog nogometnog igrališta 5.5 m, te se na tim zonama privremeno ukidaju postojeće parking površine.

Predviđeno je postavljanje ukupno 24 nova prometna znaka, a jedan postojeći znak zabrane zaustavljanja i parkiranja se zadržava na postojećoj poziciji.