vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Grad Metković raspisao Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Metković, 30.10.2020. - Grad Metković raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu. Mjesečni iznos gradske stipendije je 1200 kuna, pri čemu je Grad Metković i ove godine jedan od gradova u Hrvatskoj koji najviše izdvajaju za potpore studentima.

Za akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se stipendije studentima u slijedećim kategorijama:

  • uspješni i daroviti studenti – 10 stipendija i to: 3 stipendije za prvu godinu studija i 7 stipendija za ostale godine studija
  • studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa - 10 stipendija
  • studenti deficitarnih zanimanja (doktor/doktorica medicine, magistar/magistra farmacije, magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva, magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva, magistar/magistra kemije i biologije, magistar/magistra matematike i fizike, magistar/magistra psihologije, magistar/magistra muzike(instrumenti),sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, viša medicinska sestra/tehničar) - 10 stipendija i to: 3 stipendije za prvu godinu studija i 7 stipendija za ostale godine studija
  • studenti koji su djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata– onoliki broj stipendija koji odgovara broju prijavljenih studenata
  • studenti s invaliditetom - onoliki broj stipendija koji odgovara broju prijavljenih studenata

Pravo natjecanja imaju redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to da su državljani Republike Hrvatske upisani na visoko učilište u RH ili izvan nje na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Također, uvjet je da student te jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Metkovića u zadnjih pet godina te da nisu stariji od 27 godina.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose od danas do 14. studenoga preporučeno poštom na slijedeću adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Obrazac za prijavu, popis potrebne dokumentacije te više o uvjetima za natječaj može se pročitati na službenoj stranici Grada Metkovića grad-metkovic.hr