vijesti www.metkovic.hr

 Zdravstvo

Tribina Hrvatske liječničke komore u Metkoviću

Metković, 22.2.2016. - Dvadesetak liječnika iz Metkovića, Ploča, Vrgorca i Korčule prošloga je tjedna sudjelovalo na tribini Hrvatske liječničke komore koja je održana u prostoru ureda ravnatelja Doma zdravlja Metković.

Predsjednik Komore dr. Trpimir Goluža upoznao je članove HLK-a s ostvarenjima u njezinu radu proteklih godina te je predočio plan djelovanja za 2016. godinu. Potom su liječnici iznosili svoje prijedloge i stavove vezane uz djelovanje Komore, sve u svrhu unapređenja njezinoga rada na obostranu dobrobit liječnika i institucija.

Na tribini je istaknuto da je u prošlom četverogodišnjem razdoblju broj liječnika specijalista u bolničkom sustavu pao za gotovo 15 posto. Podaci Komore iz 2011. godine pokazuju da je u bolničkom sustavu bilo je 7.007 liječnika specijalista, dok ih je 1. travnja 2015. bilo tek 6.019, što za 988 liječnika manje. Goluža je istaknuo i alarmantan je podatak da je u posljednje dvije godine više od 1000 liječnika prikupilo potrebnu dokumentaciju za odlazak u inozemstvo, pri čemu je njihova prosječna starosna dob za 17 godina niža od prosječne dobi specijalista u sustavu (35 : 52 godine).

– Iz sustava nam odlaze mladi, sposobni liječnici koji su uvjereni u svoje znanje i sposobnosti, oni su spremni mukotrpno i predano raditi. Odlazi nam perspektiva sustava – upozorava Goluža i nastavlja – ti podaci ukazuju da su trenutni uvjeti rada i društvena pozicija liječnika neprimjereni, nezadovoljavajući te djeluju destimulativno. Ako se čim prije ne zaustavi ovakav trend, doći će do ozbiljnoga i nepovratnoga urušavanja kvalitete pružanja zdravstvene skrbi hrvatskim građanima. Kvalitetno zdravstvo ne samo da je primarni nacionalni interes, nego je i osnovni interes svakoga hrvatskog građanina. Liječnike se u sustavu hrvatskoga zdravstva može zadržati samo stimulacijom, a ne represijom. Tražimo od Vlade da djeluje odmah i da bez odgode krene rješavati ovaj višegodišnji gorući problem hrvatskoga zdravstva. Od Vlade zahtijevamo da u najkraćem mogućem roku donese Akcijski plan s konkretnim mjerama za ostanak liječnika u Hrvatskoj, odnosno očekujemo djelotvorna rješenja, i očekujemo ih odmah – naglasio je predsjednik HLK-a.

Kao pozitivan primjer rada Komore istaknuta je mjera kojom će se članu Komore jednokratno isplatiti 3.000 kn za svako njegovo novorođeno dijete, a maloljetnoj djeci preminulih članova 6.000 kn godišnje, sve do godine njihove punoljetnosti.

Nadalje je napomenuto da hrvatskom zdravstvu nedostaje oko 2.500 bolničkih specijalista kako bi se dosegao prosječan broj liječnika na 1.000 stanovnika što ga imaju zemlje EU, koje usprkos tome imaju potrebu za dodatnim liječničkim kadrom. U Komori smatraju da bi se rješavanje navedenog problema omogućilo konkretnim mjerama kao što su: strukovno kolektivno pregovaranje za liječnike, uspješnija organizacija rada, omogućavanje dopunskoga rada liječnicima kod poslodavca u istoj djelatnosti, primjena europskih kriterija vremensko-kadrovskih normativa u pružanju zdravstvenih usluga te povećanje broja izvršitelja u sustavu.

Predlažu se i povoljnija stambena kreditiranja mlađih liječnika, porezne olakšice za rad i život u manje atraktivnim sredinama, sustavno omogućavanje stručnoga usavršavanja, kao i pravednije napredovanje u struci te jednostavnija i učinkovitija procedura priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. To bi se pospješilo promjenom određenih procedura što ih trenutno provodi Ministarstvo zdravlja. Goluža ističe da bi provođenje tih procedura mogla i trebala provoditi HLK pa će on, kao njezin predsjednik, osobno utjecati ostvarenje toga.

Okupljeni su liječnici iznijeli svoje probleme iz određenih situacija u praksi te na administrativnom području, na što je predsjednik Goluža dao prijedlog da Komora u tim slučajevima može djelovati kao savjetodavno tijelo u odnosu na odluke Ministarstva, sindikatā ili HZZO-a, što su svi liječnici s odobravanjem podržali.
J. Vučković