vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita okoliša

Mario Šiljeg zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode

Metković, 26.2.2016. - Još jedan prijatelj Neretve i doline Neretve stupio je na važnu dužnost. Riječ je o dr. sc. Mariju Šiljegu, rodom iz Ljubuškoga, svojedobno ravnatelju Agencije za zaštitu okoliša RH, a danas docentu na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je imenovan zamjenikom ministra zaštite okoliša i prirode.

Metkovci i Neretvani Šiljega su bolje upoznali kada se 2012. bio aktivno uključio u Građansku inicijativu Spasimo dolinu Neretve koja je nizom akcija upozoravala na pogubnost daljnjega razvoja Projekta Gornji horizonti u Republici Srpskoj. Zanimljivo je da je u toj inicijativi sudjelovao i današnji ministar pravosuđa Ante Šprlje. Eto prigode da se pitanje Gornjih horizonata sada pokrene na najvišoj državnoj razini.