vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Sanacija ljetne pozornice i krovišta

Metković, 29.7.2016. - Odmiču radovi na sanaciji ljetne pozornice uz Neretvu. Raskriveno je krovište i skinuta stara akustična školjka, a obavljeni su i betonski radovi na podu pozornice.

Akustična školjka i krovna konstrukcija obnovit će se prema izvornim nacrtima Aleksandra Freudenreicha, koji je autor cijeloga kompleksa ljetne pozornice i GKS-a. Nakon toga slijedit će sanacija betonske deke nad ulazom na ljetnu scenu, ispod koje će se urediti nova kabina za kinooperatera. Ukupna vrijednost radova je 290.000 kuna i trebali bi biti dovršeni do sredine rujna.

Oni koji su bili na jednoj od posljednjih kazališnih predstava mogli su zamijetiti da je kazališna dvorana dobila novu rasvjetu. Riječ je od 23 suvremena reflektora te šest tzv. led wash okretnih reflektora, kojima se upravlja pomoću nove konzole. Ukupna investicija za rasvjetu iznosila je 230.000 kuna.

Najveći dio novca za spomenute projekte, 400.000 kuna, dobiven je od Ministarstva kulture, Grad Metković je uložio 185.000 kuna, a ostatak su vlastita sredstva Ustanove za kulturu i sport Metković.