vijesti www.metkovic.hr

 Javna rasprava

Javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji DNŽ

Metković, 31.8.2016. - Jučer je u Galeriji GKS-a Metković održana javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2016. – 2020. Predstavljena je srž razvojne strategije, a ujedno i zakonski obavezna Strateška studija o utjecaju na okoliš.

Moderatorica na raspravi rasprave bila je Branka Martinović Vuković, dok je Strategiju predstavio predstavnik Instituta za međunarodne odnose Mario Polić. U svojoj prezentaciji istaknuo je ciljeve koje Strategija obuhvaća, a oni se ponajprije odnose na izradbe razvojnih planova, utvrđivanje razvojnih okvira te veću uključenost javnosti u razvoj. Strategija se sastoji od triju ciljeva; povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva, održivo upravljanje prostorom, resursima i infrastrukturom te poboljšanje kvalitete života i osnaživanje institucionalnoga kapaciteta, ljudskoga i društvenoga kapitala.

Polić je naveo 13 glavnih županijskih strateških razvojnih projekata u vrijednosti u 1,129 mlrd. kuna te 11 državnih projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u vrijednosti 12,859 mlrd. kuna, u što spada i Pelješki most te autocesta Ploče-Dubrovnik. Planirani županijski projekti su: Objedinjeni hitni bolnički prijem (OB Dubrovnik), Lječilišni centar Vela Luka, Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije "Lučino razdolje", Centar kompetencije za agrume, Centar kompetencije za marikulturu, Kongresni centar DNŽ, Poduzetničko-proizvodni impulsni centar u Pločama, Ruralno-poučna – kulturno-etnografska atrakcija Općina Smokvica, Integrirani projekt obnove kulturne baštine "Povijest na zrnu soli" Općina Ston, Unapređenje strukovnog obrazovanja u srednjim školama Metković, Ploče i Korčula, Izgradnja nove Turističko-ugostiteljske škole u Dubrovniku, Kompleks Studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku i Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes.

Među državne projekte spadaju: Pelješki most s pristupnim cestama i zaobilaznica Šparagovići – Doli, Brza cesta Dubrovnik - Zračna luka, Autocesta Ploče – Dubrovnik (Osojnik), Izgradnja dijela luke za međunarodni trajektni promet - Batahovina II, Projekt navodnjavanja doline Neretve (nacionalni pilot projekt navodnjavanja), Nastavak razvoja luke Ploče - Izgradnja operativne obale za tekuće terete (naftni derivati i ukapljeni naftni plin), Ribarska luka Vela Luka, Ribarska luka Sustjepan, Nova pelješka cesta, Trajektno pristanište Perna i Luka Polačišta Korčula.

Magistrica biologije Danijela Klaić Jančijev ukratko je predstavila Studiju o utjecaju na okoliš koja sadrži mjere zaštite okoliša i programe praćenja stanja u okolišu. Studija utjecaja na okoliš u potpunosti ima pozitivan rezultat u odnosu na razvojnu strategiju.

Poslije predstavljanja Razvojne strategije i Studije o utjecaju na okoliš Dubrovačko-neretvanske županije uslijedila su pitanja zainteresiranih građana. Predsjednica udruge Lijepa naša Ana Musa postavila je pitanje zašto se odustalo od proglašenja doline Neretve parkom prirode, tj. zašto se on ne nalazi u razvojnoj strategiji. Musa je dobila odgovor da Prostorni plan DNŽ pretpostavlja Park prirode Delta Neretve, ali da se park prirode ne nalazi u strateškim dokumentima jer je dio nacionalne razine odlučivanja. Problem leži i u konfliktu interesnih skupina, čiji su interesi dijametralno suprotni. Markica Vuica je istaknuo manjkavosti projekta županijskog Centara za gospodarenje otpadom, naime on smatra da je projekt potrebno uskladiti s novim trendovima u gospodarenju otpadom.